Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Vikaneveien 323 i Fredrikstad

Høyringsfrist:
22. mai 2020

Bjar Arkitekter søker på vegne av Anders Nilsen om tillatelse til mudring i sjø ved Vikaneveien 323 (gbnr. 76/27) i Fredrikstad kommune. 

Publisert 20.04.2020

Det søkes om å mudre 400 m3 (± 40 m3) innenfor et område på 400 m2 (± 40 m2) for å oppnå seilingsdyp på 1,5 m. Arbeidene planlegges utført med gravemaskin fra lekter/båt, med fiberduk under flytende rør som avskjerming av tiltaksområdet. Sedimentundersøkelser har avdekket at sjøbunnen er forurenset med sink og kvikksølv. I Miljødirektoratets Naturbase er det registrert en ålegrasseng i tiltaksområdet.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 22. mai 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Uttalelser må merkes med referanse 2020/12049.

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høyringsfrist:
22. mai 2020