Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Foto: NTB/Scanpix
Foto: NTB/Scanpix

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.06.2019

Proposisjon 121 S (2018-2019) omhandler regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psyksiske helse for perioden 2019 - 2024. Med opptrappingsplanen vil Regjeringen jobbe for at flere skal oppleve god psyksik helse og god livskvalitet, og at de som trenger det skal få et godt behandlingstilbud.

Planen inneholder både helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede tiltak, og omfatter barn og unge mellom 0-25 år.

Opptrappingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

I arbeidet med planen har departementene fått innspill fra barn og unge selv, fra organisasjoner, fagfolk, tjenesteledere og ulike kompetansemiljøer.

Opptrappingsplanen har følgende hovedmål:

 • Et samfunn som fremmer barn og unges psykiske helse og livskvalitet og reduserer sosiale forskjeller
 • En familie og oppvekst hvor barn og unge opplever omsorg og trygghet
 • Et leke- og læringsmiljø som fremmer barn og unges livsmestring og god psykisk helse
 • En trygg digital hverdag
 • Økt kunnskap om betydningen av levevaner for barn og unges psykiske helse og livskvalitet
 • Familiestøttende tiltak skal settes inn tidlig
 • Barnehagen og skolen skal videreutvikle sin kompetanse til å se og handle tidlig
 • Flere unge skal raskt komme over i utdanning, aktivitet og arbeid
 • Barn og unge skal høres, være med på å sette mål i samarbeid med tjenestene og ha innflytelse på tjenesteutvikling
 • Barn og unge med psyksike plager og lidelser skal motta hjelp tilpasset deres behov og ønsker
 • Barn og unge skal møte kunnskapsbaserte tjenester
 • Økt kunnskap om hvordan styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet
 • Styrket kompetanse og ledelse

Opptrappingsplanen finner du under dokumenter i høyre kollonne. Den kan også lastes ned på regjeringen.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.