Kommunens plikt - sosiale tjenester

Informasjon til Nav- kontorene om tilrettelegging for søknader om sosiale tjenester når publikumsmottakene stenger eller har kort åpningstid og forenklet behandling.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.03.2020

Arbeids og velferdsdirektoratet har skrevet en veileder om enklere behandling av søknader om økonomisk stønad, du finner lenke til nettsted til høyre.

Kommunen må sørge for at innbyggere som trenger sosiale tjenester får hjelp, også når smittevernhensyn fører til at publikumsmottak er stengt eller den som trenger hjelp sitter i karantene.

Noen innbyggere blir særlig sårbare når publikumsmottakene stenger. Det kan være brukere som ikke mestrer digitale søknader, som mangler internettilgang eller ikke har mobiltelefonabonnement. De fleste vil imidlertid kunne søke digitalt, og mange av Nav-kontorene i Oslo og Viken har en slik løsning. For de kontorene som ikke har digitalsøknad arbeides det nå med en midlertidig løsning. Det kan du lese mer om ved å følge lenken nederst i saken. Kommunen har plikt til å sørge for at Nav- kontorene tilrettelegger slik at alle innbyggere, også de som ikke kan søke digitalt får søkt om hjelp.

Skoler og barnehager er stengt og presset på sårbare familier øker. Kommunen må sørge for at Nav-kontoret gjøres i stand til å ivareta barnefamiliene i denne situasjonen.

Koronaepidemien kan også føre til at flere innbyggere få behov for sosiale tjenester. Kommunen må ta høyde for dette i planlegging av driften av Nav-kontorene fremover.