Informasjonsskriv nr 1/2020

Statistikker for 2019 - Klagesaker og enkeltvedtak Nav

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.03.2020

Statistikken viser klagesaker og enkeltvedtak etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Forvaltningsloven behandlet av Sosial- og barnevernsavdelingen. Den viser utfall av klagesakene, saksbehandlingstid og fordelingen av saker på det enkelte Nav-kontor.

 

  • Totalt antall behandlet etter Lov om sosiale tjenester i NAV = 1296 (2018 = 1587 – alle de 3 tidligere embetene)
  • Totalt behandlede saker etter Forvaltningsloven = 13
  • Antall innkomne saker i 2019 = 1410
  • Vår gjennomsnittlige saksbehandlingstid i 2019 = 1,8 md
  • Restanser pr. 01.01.20 = 339
  • Bydelenes gjennomsnittlige saksbehandlingstid i 2019 = 3,8 måneder.
  • Kommunenes gjennomsnittlige saksbehandlingstid i 2019 = 3 måneder

Dokument