Endring i EØS-veilederen

Veilederen er revidert 08.05.2023

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.05.2023

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort endring i «Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere».

Endringen gjelder alternativt oppholdsgrunnlag/situasjon 5: EØS-borgeren er midlertidig arbeidsufør