Koronasituasjonen og privatøkonomi

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Under følger noen gode råd på veien.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.03.2020

Koronasituasjonen påvirker mange innbyggere for tiden. I første omgang knyttet til smitterisikoen og det helsemessige aspektet. Som en konsekvens av dette er det mange som nå får endret arbeidsforholdet sitt, som betyr at de mister eller får redusert inntekten sin. Dette gjelder også mange selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Selv om myndighetene nå får på plass ordninger som skal bidra til at flest mulig får en inntektssikring vil dagens situasjon trolig føre til at mange vil få redusert inntekten sin. En reduksjon av inntekten fører til en mer sårbar økonomi. Du som har fått endring i inntekten din må derfor gå gjennom alle sider ved din økonomiske situasjon.

Mange har lagt seg til et forbruk som er tilpasset inntekten man har. Gå gjennom de utgiftene du har. Er det noe du kan redusere eller fjerne? Faste utgifter som boutgifter, strøm, forsikring, internett og telefon bør du prioritere å betale. Dette er nødvendige utgifter for deg i hverdagen din, men du kan gjerne sjekke ut om du finner billigere tilbydere.

Variable utgifter kan du i større grad spare inn på. Gå gjennom kontoutskriftene dine for siste tiden. Hva bruker du penger på? Kan du være flinkere til å lage handleliste når du går til matbutikken, slik at du kun kjøper det du faktisk trenger? Kan du være uten ulike abonnement for en periode? Det er du selv som må avgjøre hva du kan la være å bruke penger på.

Dersom du har lån, eks. boliglån bør du ta kontakt med banken din og be om bedre betingelser. Det kan være avdragsfrihet (dvs. la være å betale ned på selve lånet) og kun betale renter. Det kan også være å få lavere rente på lånet ditt.

Har du kjøpt varer eller tjenester siste tiden som du ikke har betalt, som betyr at du har en betalingsforpliktelse i nærmeste fremtid. Da bør du ta kontakt med den du har kjøpt varen eller tjenesten hos og høre om du kan få delt opp betalingen eller få selve betalingen utsatt frem i tid.

Det viktigste er at du ikke utsetter å gå gjennom økonomien din. Jo tidligere det skjer jo enklere er det å få ordnet opp i de utfordringer du har.

Dersom du ikke klarer å ordne i økonomien din selv og trenger økonomisk rådgivning, skal du få dette av det offentlige.

Det er Nav-kontorene i kommunen/bydelen din som skal gi deg økonomisk rådgivning med informasjon, råd og veiledning ut fra ditt individuelle behov.

Du skal kunne få hjelp med alt fra å sette opp budsjett og gå gjennom dagligøkonomien din, til å få gjeldsrådgivning og kontakte kreditorene dine om dine gjeldsforpliktelser. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det i alle tilfeller er kreditorene dine som vil bestemmer om de ønsker å endre betingelsene på lån og andre forpliktelser du har hos dem, og i mange tilfeller vil det være vanskelig å få til nye avtaler.

Du skal kunne søke om å få tjenesten økonomisk rådgivning på Nav-kontoret, og få et vedtak på retten du har. Fylkesmannen oppfordrer deg til å kontakte økonomisk rådgivning så raskt du ser du har behov for det!

Dersom du vil være anonym og likevel få økonomisk rådgivning kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 39 som er Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav (https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/800gjeld)

De er tilgjengelig som et tillegg til lokalt Nav-kontors plikt til å bistå deg. Økonomirådstelefonen kan gi deg enkel råd og veiledning både på telefon og chat.

Vi hos Fylkesmannen vil også kunne gi enkel råd og veiledning. Vår kontaktinformasjon finner du til høyre på siden her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar