Info- og spørretime for økonomiske rådgivere på Østlandet

Statsforvalteren i Oslo og Viken tilbyr de som jobber som spesialister i økonomisk rådgivning ved NAV-kontorene og kommunene et uformelt fora for å diskutere saker og problemstillinger i tilknytning til tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven. 

Publisert 01.02.2023, Sist endra 01.02.2023

Tilbudet er i samarbeid med embetene Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet, og gjelder for hele Østlandet.

Fora består i info- og spørretime annenhver torsdag mellom kl. 10.00 og 11.00, og foregår på den digitale plattformen Microsoft Teams. Timen er lagt opp slik at vi hos Statsforvalteren starter med å gi informasjon om nyheter på området. Deretter tar vi opp problemstillinger som er sendt oss i forkant av timen, og så er ordet er fritt til å stille spørsmål eller dele erfaringer. Enkelte ganger inviterer vi eksterne til å holde minifordrag.

I tilknytning til timen er det en teamsgruppe. Denne benyttes for det praktiske, slik som blant annet invitasjon til timen, dele informasjon på feltet, samt til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Med oss i dette nettverket har vi Namsfogden og Husbanken for de ulike regionene. Namsfogden fra politidistriktene Oslo, Innlandet, Sør-Øst og Husbanken Øst er faste deltagere. Det pleier å være representanter for fagområdene gjeldsordning, utleggstrekk og Husbankens virkemidler.

Tilbudet er primært for de som jobber som spesialister på fagområdet. Deltagelsen er frivillig, og du velger selv om du vil delta hele eller deler av timen.

Tilgang
Ønsker du tilgang til timen og teamsgruppen ber vi om at du registrer deg via lenken her. Kontaktinformasjonen lagres hos sosialseksjonen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, og brukes hovedsakelig til å registrere deg som medlem i teamgruppen og holde oversikt over denne, men kan ved enkelte anledninger benyttes til kommunikasjon tilknyttet tema økonomisk rådgivning.

Avmelding
Det samme gjelder dersom du ønsker å melde deg ut av timen og teamsgruppen, registrer avmeldingen din her.

Problemer med tilgangen?
Opplever du problemer med tilgangen til enten timen, teamsgruppen eller funksjoner ved en av disse?

Det kan være ulike årsaker til at du opplever problemer. Forsøk tipsene i veilederen om de kan være til hjelp. Først og fremst den som heter «veileder for tilgang til team i Teams», + eventuelt den som er aktuell for din telefon (enten MFA for iPhone eller Adroid/Samsung. (Se vedlegg på siden)

Lokale tilpasninger hos de ulike organisasjonene og/eller på den enkeltes PC, kan gjøre at «oppskriften» i veilederen kan avvike noe, men vi opplever den fungerer for de fleste. OBS. Vi gjør oppmerksom på at det kun er jobb e-post som godkjennes (eks. @nav.no, @lillesand.kommune.no, @politiet.no, @husbanken.no osv.)

Fungerer ikke tipsene i veilederen eller du fått ny telefon?
Da må vi resette MFA for deg. Vi ber deg da registrere dette her.

Det som skjer i praksis da er at vi sende e-postadressen din til vår IT-avdeling å ber de om å resette gjestekontoen din. Når vi får beskjed fra IT-avdelingen om at kontoen er resatt, vil vi sende deg e-post om at du kan forsøke å logge på på nytt. Vi gjør oppmerksom på at det du har skrevet i chat og kommentarfelt som «Statsforvalteren gjest» kan bli borte.

Når du har fått tilgang til teamet «FMOV-Økonomisk rådgivning - Østlandet» kan du sjekk at du kan se alle kanalene. Generelt, Erfaringsutveksling, Frivillig offentlig forvaltning, Henvendelser til Statsforvalteren, Spørsmål og innspill til Namsmannen og Spørsmål og innspill til Husbanken. Sjekk gjerne også om du får opp dokumenter som ligger under filer, under de respektive kanalene.

Møteinnkallingen til info- og spørretimen ligger i generelt-kanalen. Gjeste-brukere har ikke funksjonen kalender, og må derfor evt. selv manuelt sette av tid til møtet i sin kalender

Vi sjekker registreringene en gang i måneden rundt månedsskiftet, og legger til/fjerner deltagere, evt. sender vår IT-avdeling for sletting.

Har du spørsmål til tilbudet eller tjenesten økonomisk rådgivning er det bare å ta kontakt.