Antall smittede og kommunenes vurdering av risikonivå

Smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager ved 20. september 2021

Vi har fremstilt kommunenes vurdering av risikonivå i et kart for å gi en samlet oversikt over smittesituasjonen i Oslo og Viken per 20. september 2021. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.09.2021, Sist endra 21.09.2021

Hver uke kartlegger Statsforvalteren i Oslo og Viken kommunenes vurdering av risikonivå knyttet til smittespredning i egen kommune. Vurderingen er gjort på bakgrunn av indikatorer definert av FHI hvor antall smittede, andel positive tester og antall innleggelser i sykehus er spesielt viktig, se 4. Risikovurdering - FHI.

Vi understreker at kartet (se lenke til høyre) gir en oversikt over situasjonen slik den blir rapportert på mandager. Situasjonen kan imidlertid endres raskt i kommuner med smitte av mutert virus.