Like prinsipper for prioritering i hele helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslår at de samme prioriteringskriteriene som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten – nytte, ressurs og alvorlighet – også skal gjelde for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det innebærer at vi får gjennomgående prioriteringskriterier i hele helse- og omsorgstjenesten.

Publisert 04.08.2021

Regjeringen foreslår også at mestring tilføyes kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet. Helseminister Bent Høie begrunner valget slik:

"I pasientens helsetjeneste er god helse å mestre eget liv. Derfor er tilføyelsen av mestring viktig. Det reflekterer den økte erkjennelsen av at pasientens stemme er viktig, både i utviklingen av helse- og omsorgstjenesten og i møtet mellom den enkelte og helsepersonellet."

Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratet sine nettsider:

Les stortingsmeldingen her: