Spredning av digital hjemmeoppfølging

Befolkningen blir eldre, og tilgangen på helsepersonell er allerede en utfordring i mange områder i landet. Bruk av digital hjemmeoppfølging kan bidra til at flere pasienter kan få oppfølging fra helsetjenesten når de trenger det, og mestre livet med sykdom bedre. Målet er at dette også skal bidra til bedre helse og redusere forbruk av helsetjenester. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.07.2022

Bruk av velferdsteknologi åpner stadig nye muligheter. Med støtte fra Helsedirektoratet har 15 samarbeidsprosjekt fra 17 helsefellesskap fått tilskudd til spredning av digital hjemmeoppfølging. Statsforvalteren i Oslo og Viken har bidratt med innspill i søknadsbehandlingen. Flere kommuner fra Oslo og Viken har fått tilskudd (se oversikt under).

Følgende kommuner har fått tilskudd

 • Kristiansand kommune
 • Stavanger kommune
 • Masfjorden kommune
 • Sunnfjord kommune
 • Volda kommune
 • Trondheim kommune
 • Overhalla kommune
 • Bodø kommune
 • Kvænangen kommune
 • Vågå kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Oslo kommune
 • Ullensaker kommune
 • Asker kommune
 • Skien kommune

Mer informasjon om digital hjemmeoppfølging finner du på nettsiden til Helsedirektoratet.