Barn som pårørende - nytt e-læringsprogram og invitasjon til konferanse

E-læringsprogrammet skal gi ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kompetanse på oppfølging av barn som pårørende.

Barn som pårørende-konferansen avholdes i Oslo 17. mars 2020

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.11.2019

Om e-læringskurset

- Mange barn strever når foreldre eller søsken er alvorlig syke eller rusavhengige. Skal disse barna fanges opp og få riktig oppfølging trenger helse- og omsorgspersonell økt kompetanse, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Helga Katharina Haug.

BarnsBeste har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget et nytt e-læringskurs om barn som pårørende. Kurset kan brukes i kompetanseheving og utvikling av ferdigheter hos ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kurset gir en innføring i temaet Barn som pårørende, ulike eksempler, quiz- og refleksjonsoppgaver.

- For å oppnå et felles kompetanseløft i tjenesten, bør leder sørge for at de ansatte tar kurset omtrent på samme tid, sier Helga Katharina Haug. Hun oppfordrer også ledelsen til å sørge for felles refleksjon rundt eksemplene der barn er pårørende og helse- og omsorgspersonellet har en viktig rolle.

Lenke til e-læringskurset finner du i høyre kolonne.

Om konferansen

Temaet er barn som pårørende, og om hvordan ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan bidra til at barna blir fulgt opp.

Spørsmål som vil bli besvart:

  • Hvordan kan vi unngå at barna blir glemt når familiesituasjonen er preget av alvorlig sykdom eller avhengighet?
  • Hvilken kunnskap og kompetanse må vi ha og hvordan kan vi få på plass gode rutiner og systemer for å ivareta barna?
  • Hvordan kan vi få til at arbeid med barn som pårørende blir en naturlig del av helsehjelpen til den voksne pasienten?

Målgruppe: Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Flere fra samme kommune oppfordres til å melde seg på sammen.

For påmelding og mer informasjon om konferansen: Se lenke i høyre kolonne

Påmeldingsfrist: 10. desember

Konferansen er gratis!

Ved spørsmål, kontakt:

Sidsel Birgitte Hveberg, Berg Hansen, mobil 913 68 865 eller 

Elisabeth Rø Lund, BarnsBeste, mobil 916 99 879