Smitteverntiltak ved COVID-19

Nye nettundervisningstilbud fra Folkehelseinstituttet om smittevern i forbindelse med koronaviruspandemien

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.05.2020

Folkehelseinstituttet har laget en serie med nettundervisingsvideoer om smitteverntiltak ved COVID-19. Noen er rettet mot spesielle virksomheter som fastlegekontorene, sykehjem, hjemmebaserte tjenester eller tannhelsetjenesten, mens andre omhandler mer generelle forhold som smittekjede og smitteveier, basale smittevernrutiner, personlig beskyttelsesutstyr og smittevernråd ved en-til-en pasientkontakt. Videoene er tilgjengelige på lenken i høyre marg.

Kontaktpersonar