Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.02.2019

Den nye tjenesten «Luftkvalitet i Norge» gir landets kommuner et godt verktøy i arbeidet med å bedre luftkvaliteten lokalt, og innbyggere får lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om luftkvaliteten der de bor og oppholder seg.

Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

Helse- og aktivitetsråd
For høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid kan være helseskadelig for alle mennesker, men barn, eldre og folk med luftveis- og hjerte-karproblemer er spesielt sårbare. 

«Luftkvalitet i Norge» inkluderer derfor informasjon om helseeffekter og helseråd til befolkningen generelt og til utsatte grupper spesielt.

‒ Helserådene gjør at personer som er sårbare for luftforurensning har mulighet til å tilpasse aktivitetene sine ved ulike nivåer av luftforurensning. Varslingstjenesten kan dermed bidra til å redusere negative helseeffekter i befolkningen, sier seniorforsker på Folkehelseinstituttet Marit Låg.