Meld. St. 13 (2018-2019) Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

Regjeringen la 1. mars frem en melding til Stortinget om fordeling og sosial bærekraft i det norske samfunnet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.03.2019

Fordeling, ulikhet og likhet handler om grunnleggende forhold i livene våre. Små forskjeller bygger felleskap og kan bidra til høy tillit innad i det norske samfunnet. Derfor er det viktig å se forskjellige dimensjoner opp mot hverandre og forstå sammenhengene bak. Det fordrer et godt faktagrunnlag.

Denne meldingen tar opp ulikhet og lavinntekt i Norge i et internasjonalt perspektiv. Den omtaler arbeidsmarkedets og trygdeordningenes betydning for fordeling av muligheter, læring gjennom livet, ulikhet i helse, demokratisk og sosial deltakelse og erfaringer fra andre land om drivkrefter bak endring i inntektsfordelingen. Meldingen presenterer også regjeringens innsats for å bidra til sosial bærekraft og motvirke ulikhet og konsekvenser av ulikhet.