Årets folkehelseprofiler for fylkene

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for profilene, og de viser blant annet stor variasjon når det gjelder frafall i videregående skole.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2019

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en profil for hvert fylke, og de følger samme oppsett som kommune- og bydelsprofilene som ble publisert i februar 2019.

Folkehelseprofilene for fylkene viser en rekke indikatorer for skole, utdanning og inntekt i tillegg til indikatorer for helse og helserelatert atferd.

Foruten ferske tall om frafall i videregående skole finner du blant annet statistikk om mobbing, andelen støyutsatte i fylket, tannhelse, røyking og snus, levealder, andelen mottakere av stønader til livsopphold, psykisk og fysisk helse.

Egen statistikk

I statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank kan du lage egen tabeller, diagrammer og kart til bruk for planlegging og styring av regionale og kommunale folkehelsehelseinnsatser. Kommunehelsa statistikkbank inneholder tall på kommune- og bydelsnivå, mens Norgeshelsa statistikkbank inneholder tall på fylkes- og landsnivå.