Fagdag om fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling

Både under og etter kreftbehandling er det bra å være i aktivitet. Det kan bidra både til økt livskvalitet og mindre tretthet og ubehag. Fysisk aktivitet er viktig for god helse, og kan være spesielt til hjelp for de som har fått en kreftdiagnose.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.01.2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere Østfold) arrangerer fagdagen i samarbeid med nettverk for friskliv, læring og mestring i Østfolds kommuner og lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Østfold.

Om foredragsholderne:

Tormod Skogstad Nilsen, Forsker på Norges Idrettshøyskole ved seksjon for fysisk prestasjonsevne. Han har mastergrad og doktorgrad fra NIH, og forsker på effekt av trening under og etter behandling for kreft.

Maria Otterbeck Gravråk, Prosjektkoordinator for prosjektet Sjukt Sprek som er et treningstilbud for unge kreftrammede, drevet av Ung Kreft.
De har som hovedmål å skape et aktivt fellesskap for de som raskest mulig ønsker å komme seg på beina igjen etter sykdommen, og sosialt samhold blant likesinnede, treningsglede og mestring står i fokus.

Påmeldingsinfo:

  • Fagdagen avholdes 8. februar fra kl. 08.30 – 15.00 på Tune administrasjonsbygg, Tuneveien 95. Grålum/Sarpsborg.
  • Fagdagen er gratis, med enkel servering
  • Maks 140 stk
  • Påmeldingsfrist: 1. februar 2019

Gå til påmeldingsskjema