3775 separasjoner ble gitt i Oslo og Viken i 2022

Illustrasjon som viser et hjerte som er delt i to.

Antall skilsmisser var 3259. Vi registrerer en liten økning i antall søknader om separasjon i forhold til tidligere år, mens det er en nedgang i antall skilsmisser.

Publisert 21.04.2023

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd.

Flere søker digitalt

Vi mottar stadig flere digitale søknader. 90 % av separasjonssøknadene og 82 % av skilsmissesøknader var elektroniske i 2022.

 

Statistikk over separasjoner og skilsmisser i Oslo og Viken:

År

Separasjonsbevillinger

Skilsmissebevillinger

2022 3 775 3 259
2021 3 470 3 275
2020 3 852 3 695
2019 4 221 3 617