Nye satsinger 2021

Det er et mål at Leve hele livet ses i sammenheng med de nye satsingene, både nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Publisert 22.06.2021

Satsingene har en rekke virkemidler som er avgjørende for å lykkes med reformen. 

Vi skal jobbe for å samordne de statlige initiativene overfor kommunene og legge grunnlaget for en felles oppfølging både i statlig og kommunal sektor.

De nye satsingene er: