Informasjonsskriv nr 1/2023 - Integreringsloven

Behandling av klagesaker

Publisert 02.05.2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler mange klagesaker hvert år. For at vi skal få behandlet sakene så raskt og grundig som mulig, er det viktig at de er gode og oversiktlige. Informasjonsskriv nr. 1/2023 omhandler fremgangsmåten i klagesaker som gjelder integreringsloven. Dette skrivet kan kommunen også benytte for å behandle klagesaker etter introduksjonsloven; saksfremlegget skal i disse sakene ses opp mot bestemmelser og rundskriv i denne loven.

Med dette skrivet ønsker vi å bidra til at dere som behandler klagesaker får tilstrekkelig kunnskap om hvordan dere skal gå fram i klagesaksbehandlingen, og for å sikre at brukernes rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt.

Informasjonsskrivet inneholder:

  1. Generelt om klagesaksbehandlingen
  2. Dokumenter som følge oversendelsen av klagesak til Statsforvalteren
  3. Oversikt over dokumenter som skal følge klagesak
  4. Punkter for saksframstilling i klagesak med Statsforvalterens kommentarer