Tilsyn med Nesodden kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Nesodden kommune. Temaet for tilsynet er grunnskoleopplæring for voksne.

 

Publisert 10.05.2023

Under dette temaet kontrollerer vi om kommunen veileder og behandler søknader, jf. opplæringsloven kap. 1 og kap. 4A og forskrift til opplæringsloven av 23.06.2006.

Nesodden kommune har ikke egen grunnskoleopplæring for voksne, og kommunen kjøper plasser av Nordre Follo og Ås kommuner for sine innbyggere. Det er vertskommunene som kartlegger søkerne og foretar en eventuell realkompetansevurdering. Disse områdene er derfor ikke tema for dette tilsynet, men vi har allikevel noen kommentarer knyttet til dem under punkt 2.2.1. og 2.2.4 i rapporten.

I tilsynet har vi sett at Nesodden kommune ikke gir tilstrekkelig veiledning om retten til grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering. Videre har vi sett at kommunen kontrollerer og vurderer om søkere trenger grunnskoleopplæring. Vi har konkludert med at kommunens vedtak ikke er konkrete nok når det gjelder innhold, og at de faktiske forhold ikke er beskrevet godt nok. Kommunen fatter ikke vedtak uten ugrunnet opphold, men når det gjelder oppstart etter vedtak, kan vi ikke se at det har tatt uforholdsmessig lang tid for noen av deltakerne før de er i gang med opplæringen.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Nesodden kommune har på dette temaet og hvilke regelverksbrudd kommunen må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.