Tilsyn med Lunner kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lunner kommune. Temaet for tilsynet er grunnskole for voksne.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2023

Under dette temaet kontrollerer vi om kommunen veileder og behandler søknader, jf. opplæringsloven kap. 1 og kap. 4A og forskrift til opplæringsloven av 23.06.2006.

I tilsynet har vi sett at Lunner kommune informerer om retten til grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering på ulike måter. Tilsynet har vist at kommunen gjennomfører realkompetansevurdering på en forsvarlig måte, men at kommunen imidlertid må utstede kompetansebevis til dem som har fått godkjent realkompetanse. Når det gjelder kartlegging, foretar kommunen noe kartlegging av søkerne, men vi har funnet at kommunen ikke kartlegger tilstrekkelig hva slags opplæring søkerne har behov for slik at opplæringen kan tilpasses best mulig til den voksnes behov. Videre har vi sett at kommunens vedtak er ikke konkrete nok når det gjelder innhold og at de faktiske forhold ikke er beskrevet godt nok. Kommunen fatter ikke vedtak uten ugrunnet opphold, men når det gjelder oppstart etter vedtak, kan ikke vi se at det har tatt uforholdsmessig lang tid for noen av deltakerne før de er i gang med opplæringen.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Lunner kommune har på dette temaet og hvilke regelverksbrudd den må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.