Oslo kommune og flere kommuner i Viken får tilskudd til pandemioppfølging for barn og unge

Fylkeskommunene og de 42 kommunene som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien, får til sammen 75 millioner til ekstra støtte og oppfølging av barn og unge.

Publisert 29.08.2022

Bevilgningen på 75 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt av Stortinget i juni, men det er først nå at det er klart hvilke kommuner som får tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.  Nedenfor er oversikten over hvilke kommuner som får ekstra tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Flere rapporter har vist at pandemien har ført til mer ensomhet, mangel på faglig og sosialt fellesskap og dårligere psykisk helse blant barn og unge. Undersøkelser viser også at ungdommene i områder som har hatt de strengeste smitteverntiltakene over tid har blitt hardere rammet enn ungdom andre steder i landet.  

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare elevene ble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at kommunene lytter til dem som er tettest på og ser behovene lokalt, og bruker sitt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak, sier Brenna.

Tilskuddet er fordelt etter to tildelingskriterier, det vil si relativt smittetrykk og absolutt smittenivå, som begge må være oppfylt for å få tilskudd. Grenseverdien for relativt smittetrykk, som vil si smittede per 100 000 innbyggere i kommunen ble satt til 25 000. Grenseverdien for det absolutte smittenivået, som vil si faktisk smittede i kommunen, ble satt til 5000. Beregningen er gjort på tall hentet fra Folkehelseinstituttet. Kommuner som ikke oppfylte smittekravene kvalifiserte ikke for tilskudd. 

Kommune som får tilskudd 

 Beløp 

Oslo                                                     

12 226 221 

Bærum 

2 847 964 

Asker 

2 055 058 

Drammen 

1 993 236 

Lillestrøm 

1 886 440 

Fredrikstad 

1 552 840 

Nordre Follo 

1 392 222 

Sarpsborg 

1 141 174 

Ullensaker 

926 007 

Lørenskog 

919 461 

Indre Østfold 

896 792 

Lier 

599 437 

Nittedal 

589 497 

Halden 

588 164 

Eidsvoll 

577 739 

Nes 

477 126 

Rælingen 

441 608 

Ås 

440 638 

Nesodden 

431 183 

Vestby 

430 698 

Øvre Eiker 

403 423 

Fylkeskommuner: 

Beløp 

Viken 

2 821 379 

Oslo 

1 226 072 

Bevilgningen på 75 millioner kroner kommer i tillegg til 216 millioner kroner som er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring.

For mer informasjon se regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/75-millioner-til-pandemioppfolging-for-barn-og-unge/id2924092/ 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.