Tilbud til utsatte barn og unge og barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Det viktigste tiltaket for utsatte barn, unge og familier er å holde tjenestene for disse målgruppene åpne og tilgjengelige. Det skriver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i et felles brev til statsforvaltere og kommuner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.12.2021

- Vi er igjen i en situasjon hvor det er innført restriksjoner og begrensninger for befolkningen. Kommunene har en rekke oppgaver som skal håndteres og situasjonen oppleves krevende for mange. Samtidig nærmer jula seg, en tid som kan være utfordrende for noen. Tjenester til utsatte barn, unge og barn som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner skal være åpne og tilgjengelige, og fritidstilbud bør opprettholdes så langt det lar seg gjøre, heter det i brevet.