Erfaringskonferanser: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer vi til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

 

Publisert 05.05.2023, Sist endra 08.05.2023

Konferansene er viktige for alle som jobber med barn og unge og blir arrangert i Bodø, Stavanger, Oslo og på Gardermoen.

Konferansene skal inspirere og gi et grunnlag for videre utvikling av gode strukturer for inkludering og tilrettelegging gjennom erfaringsdeling, nettverksbygging og faglig påfyll.

Et hovedtema i konferansene vil være hvordan bygge et godt lag rundt barna og elevene.

Aktuelle tema som belyses vil være:

  • Barn og unge i sentrum – Hvordan opplever barn og unge sin situasjon, hvordan kan de medvirke og hvordan ivaretar vi deres rettigheter og behov?
  • Ny opplæringslov – Hva betyr det i praksis? - PP-tjenesten – hvordan møte nye forventninger til rolle og samarbeid? –
  • Kompetanseutvikling - Hvordan går vi fra planlegging til tiltak og handling?
  • Laget rundt – Hvordan utvikle samarbeid på tvers av sektorer og yrkesgrupper?

Konferansene er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, statsforvalterne, KS, Statped og Universitets- og høgskolesektoren.

Les mer, og meld deg på en av konferansen her.

 

Påmeldingsfrist er 15. juni.