Invitasjon til webinar om lærertetthet

Hva er virkningen av norm for lærertetthet og av tiltak for å øke antall lærere i skolen? Udir inviterer til webinar om forskning på lærertetthet 19. juni.

Publisert 13.06.2023

Når: Mandag 19. juni kl. 14.00-15.00
Sted: Digitalt

Udir har bedt forskere fra Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NIFU om å presentere sine funn fra forskning på lærertetthet. I webinaret vil du få høre mer om virkningen av statlige tiltak for å øke lærertettheten, og om hvilken effekt undervisning i mindre grupper og ordning med to lærere, har på elevers læring og trivsel.

Her finner du program og lenke til sendingen.