Eksamensperiode – hvilke regler gjelder for de elevene som ikke skal ha eksamen?

Statsforvalteren får henvendelser fra foreldre om at elever får korte skoledager og hele dager med hjemmeoppgaver som skal løses på egen hånd når elever ved skolen skal ha eksamen.

Publisert 11.05.2023

Fredag 12. mai får elever på 10. trinn i grunnskolen og elever i videregående skole informasjon om trekkfag til sentralt gitt eksamen. I forbindelse med at skolene og skoleeier planlegger for gjennomføringen av eksamen, vil vi minne om at det må planlegges for alle skolens elever, også de som ikke har eksamen. Det er viktig at elever ikke mister skoledager, utover det som allerede er fastsatt i skoleruta, og at elever som ikke skal gjennomføre eksamen får sin opplæring i tråd med minstekravet i fag- og timefordelingen. Det er skoleeiers ansvar å påse at skolene følger opp dette.

Kontaktpersonar