Barnehager med redusert åpningstid og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet har presisert hva som gjelder for barnehager med redusert åpningstid og deres tilbud om oppholdstid i barnehagen til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.04.2020

Utdanningsdirektoratet har tatt opp følgende problemstilling opp med Kunnskapsdepartementet:

Er det slik at barnehagetilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov har krav på et fulltids barnehagetilbud selv om barnehagen har redusert åpningstid?

 

Kunnskapsdepartementet har svart slik:

I forskrift om midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehage som følge av Covid‐19 er det fastsatt at barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får et tilbud i barnehagen. I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid‐19‐forskriften) er det et unntak som innebærer at barn med særlige behov og barn under 12 år som har minst én foresatt i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha et tilbud på dagtid selv om virksomheten er stengt. I disse unntakene er ikke barnehager nevnt, noe som har sin årsak i at barnehagene etter covid‐19‐forskriften i utgangspunktet skal være åpne.

Reglene må samlet forstås slik at barn med særlige behov og barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon mv. skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid‐19‐forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret. I en del tilfeller kan antagelig et barns særlige behov ivaretas med et redusert tilbud, men dette må vurderes konkret. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.