Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, barnehage

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltaket vil være sentralt i regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage.

Barnehagebasert kompetanseutvikling tar utgangspunkt i rammeplanens innhold og intensjoner, er basert på kartlegging og analyse av barnehagens kompetanse- og utviklingsbehov, og gjennomføres med støtte fra eksterne fagmiljø som universitet, høgskole og/eller nasjonale kunnskapsentre. Arbeidet gjennomføres i barnehagen, går gjerne over tid som langsiktig prosjekt, og skal styrke barnehagens implementering av rammeplanens innhold og endring av praksis. Barnehagens styrer leder arbeidet.

Regional ordning vektlegger at tiltakene for barnehagebasert kompetanseutvikling utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med universitets- og høgskolesektoren. Målet med dette er synergieffekter som gir utvikling og økt kompetanse for alle involverte parter. Ordningen i Oslo og Viken organiseres med et samarbeidsforum og tematiske samarbeidsgrupper.

Klikk på lenker til høyre for få ytterligere informasjon om ordningen. Se også nedenfor oversikt over den valgte modellen for både Oslo og Viken.

modell-regional ordning-barnehage

 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.01.2020

Regional ordning 2020-2021 - barnehagebasert kompetanseutvikling

Påminnelse: Siste frist for kommunale og private barnehager i Oslo og Viken til å sende inn behovsmelding er 14. februar 2020.


Publisert 24.07.2019

Tilretteleggingsmidler med lokal prioritering 2019-2020

Vi har utsatt vår åpning for mottak av søknader om tilretteleggingsmidlerfor studieåret 2019-2020.

 


Publisert 27.06.2019

Informasjon om arbeidet med regionale ordning i Oslo og Viken

Regionale ordningen har sin bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtiden barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022. Regional ordning skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav, og sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet.


Publisert 01.03.2019

Meld inn kompetansebehov for barnehagen/nettverket ditt

Meld kompetansebehov for din barnehage eller nettverk i Oslo eller Viken (Akershus, Buskerud, Østfold).


Publisert 04.12.2018

Informasjon om regional ordning barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo og Viken

Vi er  godt i gang med forberedelsene til iverksetting i 2019 av den nye regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling i Oslo og Viken.