Øk barnehagens kompetanse på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing

Foto: NTB/Scanpix
Foto: NTB/Scanpix

Vær i forkant av kravene i ny barnehagelov om inkluderende barnehagemiljø! Meld barnehagen på gratis kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken.

 

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.09.2020

Barnehager i Oslo og Viken tilbys nettbaserte ressurser som styrker arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling og øker kvaliteten på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing.

Kompetansetilbud 2020 til barnehager i Oslo og Viken

Samarbeidsfora for Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager i Oslo og Viken har besluttet å tilby barnehagene i regionen mulighet til å delta på et nettbasert kompetansetilbud om inkluderende barnehagemiljø i regi av Høgskolen i Innlandet. Påmeldingsfrist er 1. november.

Et inkluderende barnehagemiljø – forebygging av mobbing i barnehage

Kompetansetilbudet «Barnehagemiljø og krenkelser» er utviklet av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Udir. Målsettingen med tilbudet er å utvikle kompetansen i barnehager og hos barnehageeier slik at barnehagen oppfyller sin plikt til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering slik at dette gjøres i tråd med barnehageloven.

Dette kompetansetilbudet er også et godt tiltak for de barnehagene som har deltatt på satsingen «Inkluderende barnehage og skolemiljø – samlingsbasert» og avsluttet sin pulje (pulje 1, 2 eller 3). Tiltaket gir ansatte i disse barnehagene anledning til å videreutvikle det gode arbeidet som allerede ble satt i gang under den samlingsbaserte satsingen. Disse barnehagene oppfordres derfor særskilt til å delta.

Det er styrer som melder på barnehagen og forplikter hele organisasjonen til deltakelse i kompetanseutviklingen.

Kompetanseutviklingen er barnehagebasert, den foregår i den enkelte barnehage og støttes av veiledning og nettressurser som barnehagen og dens ansatte får tilgang til fra Høgskolen i Innlandet. Barnehager som deltar tilpasser arbeidet med kompetansetiltaket ut fra sine behov og styrer arbeidet selv. 

Det er gratis for barnehager å delta. Fylkesmannen i Oslo og Viken dekker kostnader for påmelding for barnehagen og alle dens ansatte. Eventuelle kostnader utover påmelding må barnehagene dekke selv.

Oppstart og varighet på tiltaket

Tidspunktet for oppstart er fleksibel og kan skje i tidsrommet september 2020 til januar 2021. Barnehager som ønsker å starte med kompetanseutviklingen fra januar 2021 må også melde seg på innen 1. november.

«Barnehagemiljø og krenkelser» er et tiltak som barnehagen jobber med over tid. Tiltaket har en varighet på ca. 2 år. I denne tidsperioden utvikler barnehagens ledelse og ansatte ny kompetanse sammen, implementerer den i virksomheten og endrer barnehagens pedagogiske praksis.

Hvilke barnehager kan søke om å få delta?

Alle barnehager i Oslo og Viken kan søke om å få delta på dette kompetansetilbudet.

Søknadsfrist

Vi har utvidet søknadsfristen fram til 1. november 2020.

Vi svarer fortløpende på søknader fra barnehager fram til vi har fylt opp de ledige plassene.

Barnehager som søkte før fristen 18. september har fått svar på sine søknader.

Kontaktpersoner

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Høgskolen i Innlandet

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.