Spørreundersøkelse om adopterte og deres familier

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.05.2021

Barne‐ ungdoms‐ og familiedirektoratet (Bufdir) jobber nå med en utredning av hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. Bufdir har i den forbindelse laget en spørreundersøkelse rettet mot voksne adopterte, der de ønsker at adopterte over 18 år forteller dem hvilke behov for hjelp og støtte de har hatt i ulike faser av livet. 

Spørreundersøkelsen er rettet mot deg som er norskadoptert og mot deg som er adoptert fra utlandet. Spørreundersøkelsen er anonym og det tar om lag 10 til 15 minutter å svare.

Fristen for å svare er 20. mai 2021. 

Lenke til spørreundersøkelsen: https://easyfact.no/reply/vzksepzhre

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.