Rapport om tilsyn på barneverninstitusjonene i 2020

Illustrasjonsfoto. Foto: Scanpix
Illustrasjonsfoto. Foto: Scanpix

Vi gjennomførte tilsyn med i alt 153 barneverninstitusjoner/enheter, og det ble gjennomført 225 tilsyn. Vi konkluderte med lovbrudd i 38 av disse tilsynene.

Publisert 23.03.2021

Lovbruddene omhandlet blant annet at institusjonene ikke ivaretar beboernes krav på vern og beskyttelse, manglende lovpålagte dokumenter, bemanning og kompetanse, bruk av tvang, herunder føring og innsending av tvangsprotokoller og plasseringer utenfor målgruppen institusjonen var godkjent for. Lovbruddene ble i mange av tilfellene knyttet opp til manglende styring og kontroll. 

Samtaler med barna og ungdommene har også vært prioritert

Vi snakket med 196 av de 579 barna som bodde på institusjonene når vi var på tilsyn. 488 fikk et reelt tilbud om samtale.  

Koronapandemien har preget våre tilsyn, og gjort at de fleste tilsynene har blitt gjennomført digitalt

Statsforvalteren vil berømme både beboere, ansatte og ledelse for håndteringen av koronapandemien i 2020. Det har vært et strevsomt år. Imidlertid er vårt inntrykk at det har vært god håndtering av pandemien, og at barna og ungdommene får god informasjon og blir ivaretatt av omsorgsfulle voksne.

Følgende punkter har vært tema i tilsynene for 2020:

  • institusjonens håndtering av koronapandemien og smittevernrådene
  • beboernes syn på oppholdet
  • lovpålagte dokumenter
  • bruk av tvang, herunder vedtak og protokollføring ved bruk av tvang
  • institusjonens oppfølging av beboernes situasjon, herunder oppfølging av helsesituasjon og beboernes skole- og dagtilbud 
  • utfordringer med beboere som ruser seg
  • ettervern
  • samarbeid med barneverntjenestene
  • bemanning og de ansattes kompetanse
  • institusjonens system for internkontroll

Årsrapporten finner du i lenken til høyre.