Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

24.06.2018

Samenes nasjonaldag

I dag 6.februar markeres Samenes nasjonaldag/Saemiej åålmegebiejjie.


20.12.2017

Landbruket er hjørnesteinsbedrift i mange trønderske kommuner

Landbruket er fortsatt Trøndelag største næring, med 8,3 prosent av
sysselsettingen i det nye Trøndelag.


15.12.2017

Nye naturreservat

Det er i Statsråd i dag opprettet åtte nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Samtidig er fire eksisterende naturresrvat utvidet.


13.12.2017

Forskjell i kommunenes tiltak til enslige mindreårige

121 enslige mindreårige bor i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen har vært i kommunene og fått presentert hvordan de løser oppgave med å gi barna og ungdommene god omsorg.


11.12.2017

Samler alle landets fylkesmenn

I to dager har vi gleden av å være vertskap når alle landets fylkesmenn nå er samlet til møte i Nord-Trøndelag.


29.11.2017

Bedre resultater i nasjonale prøver i lesing og regning i Nord-Trøndelag

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning.


24.11.2017

Tillater doblet kalkproduksjon

Verdalskalk AS gis utslippstillatelse for produksjon av inntil 4 millioner tonn kalkstein pr år fra Tromsdalen kalkbrudd i Verdal innenfor det areal som omfattes av gjeldende reguleringsplan. Tillatelsen gis med vilkår knyttet til bl.a. støv, støy og utslipp til vann.

 


09.11.2017

Resultater fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk.


07.11.2017

Anmelder ulovlig motorferdsel i utmark

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nylig levert to anmeldelser til politiet vedrørende motorferdsel i utmark.


06.11.2017

Ulovlig tvangsbruk

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Stokkbakken omsorgssenter i Levanger kommune. Under tilsynet ble det avdekt ulovlig tvangsbruk.


Fleire nyhende

Følg oss på sosiale medium