Vær forberedt!

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) lanserer Egenberedskapsuka 28.oktober- 3. november. Målet er en godt forberedt befolkning ved en eventuell krise. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.10.2019

Kriser er forskjellige, men i mange kriser vil strøm og telefon være borte i kortere eller lengre perioder. Ekstremvær, flom og ras kan også medføre at noen blir avskåret og ikke kommer fram på veinettet. Alle må derfor være forberedt på å klare seg selv i inntil tre døgn. Myndighetene har derfor laget råd for egenberedskap slik at den enkelte kan forberede seg og sine. Det er viktig at myndighetene kan stole på at alle klarer seg selv en stund, slik at innsatsen kan prioriteres til de som virkelig trenger det i en krise. 

Viktig tema

DSB ønsker en årlig, landsomfattende kampanjeuke med informasjon og aktiviteter om egenberedskap. Beredskapsuka har som mål å øke befolkningens kunnskap og bevissthet om egenberedskap, slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

DSBs kampanje om egenberedskap gir kommunene et godt grunnlag å jobbe videre med. Det er lagt til rette for enkle og praktiske råd om hva som er viktig å ha i orden. Kommunene får tilbud om å benytte brosjyrer og annet kampanjemateriell for å informere innbyggerne på en god måte.

Bakgrunn

Høsten 2018 ble kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" lansert av DSB. Hovedbudskapet er at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur.

Kampanjemateriell og annen informasjon finner du på DSB sine nettsider om egenberedskap og beredskap i hjemmet.

I forbindelse med kampanjen ble det blant annet utarbeidet en brosjyre som ble distribuert til alle landets husstander i desember, podcast i samarbeid med NRK, presseoppslag og nettbasert informasjon.