CIM og nødnett

Crisis Information Management (CIM) er et digitalt krisestøtteverktøy som benyttes av kommunene og Fylkesmannen i Innlandet. På denne siden finnes bruksansvisninger og oppgaver som kan brukes til å øve på bruk av verktøyet - CIM-trim.

Hva er CIM?

Systemet dekker det meste innen beredskaps- og krisehåndtering; ROS-analyser, beredskapsplan, tiltakskort, varsling, loggføring, mediehåndtering, rapportering, opplæring og trening.

Versjonen DSB-CIM, hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er systemeier, er modulbasert, og inneholder ulike standardmoduler som er gratis for fylkesmannsembetene og kommunene. Alle kommunene i Innlandet bruker DSB-CIM. 


Publisert 04.09.2019

CIM-Trim

Trenger dere å trene på bruk av CIM? Sett av litt tid til å gjennomgå en eller flere av oppgavene her. Setter dere av litt tid til trening ofte så holder dere kompetansen ved like uten at det krever for mye.


Publisert 05.05.2019

Veiledninger CIM

Veiledninger CIM