Søknadsfrist for stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning

Fristen til kommunene for å søke Statsforvalteren i Innlandet om stimuleringstilskudd er 15. april 2023. 

Publisert 07.02.2023

Innlandet har fått ei ramme på 3,120 mill. kroner for 2023. Tilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester i områder med dårlig næringsgrunnlag for veterinærpraksis.

Informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjemaet ligger på nettsida til Landbruksdirektoratet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.