Overordnet kartlegging av bygningsmiljøene på Stølsvidda

Ett av formåla med utvalgte kulturlandskap er å ta vare på verdifulle og utsatte bygninger og bygningsmiljøer. For å få et bedre grunnlag for å prioritere støtte til istandsettingstiltak, blir det nå gjort en oversiktskartlegging i regi av Valdresmusea.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.09.2019

Fylkesmannen i Innlandet og Valdresmusea har gjort en avtale om at museet skal foreta en enkel kartlegging av hva som finnes av bygningstyper og eldre bygningsmiljøer med spesielle kvaliteter innenfor det utvalgte kulturlandskapet (UKL) Stølsvidda. Museet skal gå gjennom eldre registreringsmateriale (SEFRAK-registeret etc.) og gjør i tillegg befaringer av stølslaga for å dokumentere hvilke som er minst preget av ombygging/nybygg og har bevart mye av de opprinnelige bygningene. Det er også meningen å få en oversikt over bygningstyper som det er få igjen av og som er utsatt for forfall.

Det er i utgangspunktet ikke snakk om en kartlegging av enkeltbygningene, men noen bygninger blir fotografert som eksempler og for å dokumentere spesielle kvaliteteter. Kartleggingsmaterialet vil være tilgjengelig for kommunene og Fylkesmannen. Kartleggingen blir gjort i samråd med styringsgruppa for UKL Stølsvidda, der Vestre Slidre fjellstyre og Ulnes og Svennes utmarkslag er representert.

Hensikten med denne kartleggingen er å få et bedre grunnlag for å prioritere hvor det er viktig å bidra til å reparere/restaurere bygninger, det være seg med rådgivning eller økonomiske tilskudd. En liten del av potten med penger til det utvalgte kulturlandskapet Stølsvidda har vært satt av til å støtte slike tiltak, men det er foreløpig bare et par slike tiltak som har fått tilskudd.

Har du spørsmål om eller tips til kartleggingen, kan du kontakte Valdresmusea ved Odd Arne Rudi eller Anne Marit Noraker, eventuelt Fylkesmannen ved Stig Horsberg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar