Markdag om beiterydding og sperregjerde

På Murkelii blir det arrangert ein open markdag 24. august om rydding av beite og oppsetting av sperregjerde.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.08.2020

Frå programmet:

  • Yngve Rekdal frå Nibio er med og ser på restaurering av attgrodde
    utmarksbeiter, og drøftar kva som kan gjerast for å betre beitekvaliteten. Vi ser
    på areal som er krattknust, val av område, gjennomføring og vedlikehald.
  • HT-Gjerde viser gjerdetypar for gjerding i utmark.
  • Erfaring med sperregjerde for ammekyr ved Nils Ole Robøle/Kristin Fystro.

Servering av lunsj på Sekskanten.

Sjå invitasjonen her. Norsk landbruksrådgiving Innlandet og Vestre Slidre står bak arrangementet, som er støtta med Klima- og miljømidlar frå Fylkesmannen i Innlandet og
prosjektmidlar for Utvalde kulturlandskap i jordbruket.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar