Forlenget søknadsfrist til 3. juni for tilskudd på Stølsvidda

Fristen for å søke tilskudd til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet på Stølsvidda gikk ut 15. mai, men er forlenget til 3. juni. Det står ca. 1,4 millioner kroner til disposisjon for tiltak som ivaretar stølsdrifta og kulturlandskapet i dette området.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.05.2019

Det hadde kommet inn forholdsvis få søknader da søknadsfristen gikk ut, og i samråd med styringsgruppa for Stølsvidda utvalgte kulturlandskap har Fylkesmannen forlenget fristen til 3. juni. Prioriterte tiltak er i stikkord:

  • gjerding
  • rydding og krattknusing
  • stølsdrift med mjølkeproduksjon
  • istandsetting av verneverdige bygninger
  • spesielle skjøtselstiltak

Du finner en mer fullstendig omtale av prioriteringene i denne artikkelen. Her kan du også laste ned søknadsskjema.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar