Seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet får 7,5 millioner

Gran kommune har nylig fått et "utvalgt kulturlandskap i jordbruket", og dermed har vi seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet. Nå kan de som vil gjennomføre tiltak som sikrer aktiv bruk og bevaring av disse kulturlandskapene, søke om tilskudd til dette.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.04.2020

Kommunene som forvalter de seks områdene, skal med det første utlyse totalt nær 7,5 millioner kroner som det kan søkes på. Det er Fylkesmannen som har fordelt Innlandets andel av de 37 millionene som er satt av på statsbudsjettet til denne ordningen. Midlene er et spleiselag mellom Klima- og miljødepartementet og jordbruksavtalemidlene.

De 46 områdene som er utvalgt, har spesielt store natur- og kulturminneverdier som er avhengige av aktiv drift og skjøtsel og et positivt engasjement fra grunneierne i områdene. Utvalgte kulturlandskap er et enestående eksempel på tett samarbeid mellom miljø- og landbruksmyndighetene og lokalbefolkningen om å ta vare på verdifulle kulturlandskap gjennom aktiv bruk.

Mer om de seks områdene og generelt om utvalgte kulturlandskap kan du lese på temasiden vår om dette. Følgende kommuner forvalter de seks områdene:

Vangrøftdalen og Kjurrudalen: Os kommune
Nordherad: Vågå kommune
Stølsvidda: Vestre Slidre (området ligger også i Nord-Aurdal kommune)
Helgøya: Ringsaker kommune
Finnskogen: Våler kommune (området ligger også i Åsnes, Grue og Kongsvinger)
Gran (Granavollen, Tingelstad og Røykenvik): Gran kommune

De midlene som er satt av, skal fordeles etter søknad. Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og målsettinger i eventuelle planer for området. Hver kommune fastsetter sjøl søknadsfrist og lokale retningslinjer og prioriteringer. Alle områdene har et samarbeidsforum mellom kommunen og representanter for grunneierne/brukerne som er med på å legge føringer for bruken av midlene. Reglene for søknadsbehandlingen ellers finner du her.

Følg med på kommunens hjemmeside, media eller andre kanaler for å se når tilskuddene blir utlyst og hvilke lokale retningslinjer som finnes. Du søker elektronisk via Altinn. I utgangspunktet kan alle personer og registrerte organisasjoner/foretak søke tilskudd.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.