Utlysing av tilskudd til det utvalgte kulturlandskapet Helgøya

Landbrukskontoret for Ringsaker har sendt ut informasjonsskriv til grunneierne på Helgøya om årets søknadsomgang for utvalgte kulturlandskap. Søknadsfristen er 25. mai.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.04.2020

I skrivet er det litt informasjon om hva midlene er brukt til i 2019, prinsipper for tildeling av midler, og hvilke planer arbeidsgruppa har videre framover. Det er kommunen som er forvaltningsmyndighet og behandler søknader om tiltak. Tiltakene er imidlertid drøftet i arbeidsgruppa. Ei viktig rolle for arbeidsgruppa er å komme fram til prinsipper for prioritering av midler. Arbeidsgruppa gir følgende føringer for de ulike satsingsområdene i 2020: Biologisk mangfold, rydding av åkerkanter, dyr på beite, kulturminner, fellestiltak og formidling. Du finner informasjonsskrivet til nedlasting på denne siden.

Søknadsskjema og frist

Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som skal benyttes. Landbrukskontoret er behjelpelig i søknadsprosessen. Kontakt landbrukskontoret v/ Gerd L. Solberg mobil 969 42 081.


Søknadsfristen er 25. mai, og dersom det står midler igjen etter første gjennomgang av søknader, vil vi behandle nye søknader fortløpende. Ta gjerne kontakt med arbeidsgruppa for å diskutere aktuelle tiltak du ønsker å gjennomføre.