Skjøtsel av åkerkanter

Kantsonene i kulturlandskapet har mange funksjoner. Bli med på fagdag på Helgøya 8. november der vi ser på ulike åkerkanter og skjøtsel av disse. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.10.2019

Kantsonene i kulturlandskapet er viktig for blant annet biologisk mangfold og opplevelsen av jordbrukslandskapet. Det kan imidlertid være en utfordring at disse kantene gror igjen og at vegetasjonen henger ut å åkeren og gjør det vanskelig for bonden å komme forbi med trøsker og andre store maskiner. Hvordan kan vi skjøtte disse jordekantene på en god måte der vi tar hensyn både til at rådyra skal ha skjulesteder, blomstene skal få nok lys og bonden skal komme fram med traktor og utstyr?

Bjørn Helge Bjørnstad fra Skogkurs på Honne leder oss gjennom temaene. Han har mange års praksis og teoretisk kunnskap med skjøtsel av skog i kulturlandskapet på Hedmarken. Han har holdt kurs en rekke steder omkring i landet om temaet. 

Oppmøte kl 14 hos Per Ole Røste, Helgøyvegen 1149, 2350 Nes på Hedmarken.

Det blir kaffe og kringle på jordekanten. Ingen påmelding