Femten år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket blir markert i Innlandet

Gårdsbebyggelse og Gamle Tingelstad kirke er viktige elementer i det utvalgte kulturlandskapet i Gran. Området ble valgt ut i 2020 og omfatter områdene Granavollen, Tingelstad og Røykenvika.
Gårdsbebyggelse og Gamle Tingelstad kirke er viktige elementer i det utvalgte kulturlandskapet i Gran. Området ble valgt ut i 2020 og omfatter områdene Granavollen, Tingelstad og Røykenvika. Foto: Bjørn Jacobsen.

I 2009 sto kronprins Haakon i spissen for den offisielle åpningen av «utvalgte kulturlandskap i jordbruket» i Os i Østerdalen. Den 6. september markeres det nasjonale femtenårsjubileet på Granavollen på Hadeland.

Publisert 27.05.2024

Starten på satsingen "utvalgte kulturlandskap i jordbruket" ble markert med en vandring i seterlandskapet i Vangrøftdalen i Os. Når de første femten åra skal feires i den andre enden av Innlandet, er det i ett av de mest fruktbare og varierte jordbrukslandskapene vi har. Granavollen, Tingelstadhøgda og Røykenvika har en rik kulturarv og store naturverdier.

Det er nå 51 områder i Norge som har fått statusen som utvalgte kulturlandskap, og sju av dem ligger i Innlandet (se oversikt lenger nede i artikkelen). Til sammen viser de mangfoldet av og særpreget til ulike typer jordbrukslandskap. Områdene har både attraktive landskap og natur- og kulturminneverdier av ypperste klasse. Hvis du besøker områdene, kan du få både sterke landskapsopplevelser og mer kunnskap om jordbrukets kulturlandskap.

Familievennlige stier

I alle områdene kan du finne familievennlige, merka stier/turveger og skilta attraksjoner. Sjekk for eksempel turene gjennom Trollskogen fra Haugsvollen til Gammelenga i Kjurrudalen i Os, til det restaurerte rydningsbruket Grevrusten eller «Ulvestigen» til ei restaurert fangstgrav for ulv i Nordherad i Vågå, opp på Eiksberget eller langs «Biestien» på Helgøya i Ringsaker, langs deler av den historiske stølsruta eller den barnevennlige toppturen til Synet på Stølsvidda i Valdres, til den mytiske Ingeborgsteinen i Gravberget i Våler, rundløypa fra historiske Granavollen i Gran eller nærturen til Hammarkollen med utsikt over Koppangsøyene i Stor-Elvdal.

15-årsmarkeringer i de utvalgte kulturlandskapene

Det blir markeringer også i de andre utvalgte kulturlandskapene i Innlandet gjennom sommeren og høsten. Først ut er Helgøya, der et nytt, stort velkomstskilt blir avduket ved en offisiell markering den 27. mai. I Gravberget på Finnskogen blir en ny parsell av «arvestien» åpnet med vandring og kulturelle innslag i ord og toner den 8. juni. Det blir en jubileumsmarkering i Nørdervollia i Vangrøftdalen den 14. juli med botanisk vandring, utmarksbeite og restaurerte utløer som tema. De øvrige områdene har ikke tidfesta arrangementer ennå.

Mangfold og særpreg i områdene

Innlandet har disse utvalgte kulturlandskapene:

  • Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os
  • Nordherad i Vågå
  • Helgøya i Ringsaker
  • Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre
  • Finnskogen i Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger
  • Gran (Granavollen-Tingelstad-Røykenvik) i Gran
  • Koppangsøyene i Stor-Elvdal

Vangrøftdalen og Kjurrudalen og Stølsvidda er seterområder med noen av Norges tetteste konsentrasjoner av setrer i aktiv drift med melkeproduksjon og verdifulle, beitepåvirka utmarksområder. Nordherad er ei brattlendt grend med mange freda og verneverdige bygninger og en unik, tørketålende vegetasjon og internasjonalt kjente forekomster av spesielle lav. Helgøya representerer storgårdsmiljøet på det sentrale Østlandet, i et frodig jordbrukslandskap med lang bosettingshistorie. Seks spredte enkeltbruk og grender med opprinnelse fra den finske innvandringen fra 1600-tallet er utpekt som delområder i det utvalgte kulturlandskapet på Finnskogen. Granavollen, Tingelstadhøgda og Røykenvika i Gran har også en svært gammel forhistorie og et særpreget, variert og bølgende mosaikklandskap med store estetiske kvaliteter og stort biologisk mangfold. Koppangsøyene er dominert av Glommas elveslette med en rekke øyer, elveløp, jordbruksarealer, løer og vegetasjonsbelter, og var en handelsplass (kaupang) fra middelalderen.

Les mer om utvalgte kulturlandskap på Statsforvalterens temaside om utvalgte kulturlandskap.