UTGÅTT Klimatiltak i landbruket

Fylkesmannen i Innlandet ønsker å øke oppmerksomheten om klimatiltak i landbruket. Målet er mer kunnskap og aktivitet i fylket.

Klimatiltak i skogbruket og jordbruket reduserer klimagassutslippene, binder karbon og forbereder landbruket på et endret klima.

Klimaendringene gir allerede våtere og uforutsigbart vær, og vi vil med sannsynlighet få en lengre vekstsesong. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, må vi tilpasse oss det endrede klimaet.

De fleste klimatiltak, som god bruk av gjødsel, drenering, biovarme og økt produksjon, er også god agronomi. I menyen til høyre finner du tilskuddsordninger som kan gi midler til klimaaktiviteter i landbruket.

Landbruket viktig både i Innlandet, nasjonalt og internasjonalt

Jordbruket bidrar til ca 8 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser.

Klimakonferanse

Fylkesmannen arrangerte i november 2016 en stor konferanse om landbruk og klima. Alle innleggene fra konferansen kan du se her

Les mer om klimasatsingen.

Mer om tiltak: