Kommunene får 104 millioner til fordeling på landbrukstilskudd i 2023

Havreåker i Lillehammer
Havreåker i Lillehammer Foto: Karen Saksum.

Kommunene forvalter mange statlige tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Vi har nylig sendt årets tildelingsbrev til kommunene.

Publisert 03.03.2023

Kommunene skal innvilge tilskudd fra disse ordningene innenfor den rammen de har fått tildelt. Det er fastsatt egne forskrifter for hver ordning, og kommunen skal veilede mulige søkere om reglene som gjelder og krav til utfylling av søknader. Statsforvalteren fordeler økonomiske rammer på kommunene og veileder dem om forvaltningen og i faglige spørsmål.

Nedenfor ser du hvilke ordninger det gjelder og hvor stor sum hver kommune er tildelt. Noen kommuner samarbeide om ei felles årsramme, se merknader i tabellen og under den.

Kommune Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Tilskudd til drenering av jordbruksjord Tilskudd til tiltak i beiteområder Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket m.m. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; skogkultur o.a. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; vegbygging, drift o.a.
Alvdal 835 000 400 000 160 000   288 000  
Dovre 330 000 300 000 80 000   121 000  
Eidskog 500 000 600 000 50 000   843 000 800 000
Elverum 410 000 300 000 50 000   1 544 000 600 000
Engerdal 335 000 50 000 60 000   45 000 277 000
Etnedal 200 000 250 000 40 000   148 000 1 015 000
Folldal 785 000 100 000 210 000   68 000  
Gausdal 1) 1 240 000 400 000 170 000   1 370 000 200 000
Gjøvik 690 000 450 000 110 000   1 175 000 400 000
Gran 750 000 500 000 100 000 1 200 000 500 000 690 000
Grue 600 000 750 000 75 000   1 171 000 660 000
Hamar   1 000 000 20 000     840 000
Kongsvinger 425 000 500 000 45 000   1 150 000 1 000 000
Lesja 335 000 650 000 180 000   168 000 48 000
Lillehammer   250 000 85 000      
Lom 600 000 200 000 95 000   82 000 29 000
Løten   800 000 115 000     350 000
Nord-Aurdal 340 000 250 000 50 000   112 000 1 250 000
Nord-Fron 1 930 000 200 000 135 000   364 000 380 000
Nord-Odal 1) 1 015 000 300 000 30 000   675 000 435 000
Nordre Land 1 100 000 300 000 115 000   430 000  
Os 760 000 50 000 170 000 1 250 000 42 000  
Rendalen 430 000 400 000 115 000   540 000 590 000
Ringebu 330 000 300 000 170 000   195 000 800 000
Ringsaker 1 300 000 1 150 000 235 000 1 000 000 1 000 000 45 000
Sel 720 000 300 000 70 000   717 000 30 000
Skjåk 515 000 200 000 95 000   324 000 155 000
Stange 1) 3 000 000 1 400 000 55 000   1 900 000 900 000
Stor-Elvdal 285 000 100 000 50 000 800 000 1 071 000 1 030 000
Søndre Land 865 000 200 000 50 000   800 000 400 000
Sør-Aurdal 350 000 100 000 50 000   927 000 250 000
Sør-Fron 2) 3) 1 200 000 200 000 630 000   246 000  
Sør-Odal   700 000 50 000   637 000 400 000
Tolga 635 000 150 000 160 000   125 000 160 000
Trysil 325 000 200 000 50 000   1 530 000 540 000
Tynset 1 350 000 900 000 210 000   440 000 100 000
Vang 200 000 150 000 100 000   10 000  
Vestre Slidre 3) 290 000 200 000 50 000 1 200 000 130 000 79 000
Vestre Toten 200 000 600 000 50 000   260 000 75 000
Vågå 790 000 250 000 125 000 1 150 000 280 000 50 000
Våler 1) 3) 2 700 000 600 000 55 000 1 000 000 800 000 610 000
Østre Toten 625 000 1 000 000 100 000   420 000 550 000
Øyer   300 000 105 000      
Øystre Slidre 220 000 200 000 90 000   37 000  
Åmot 425 000 100 000 50 000   950 000 1 140 000
Åsnes   700 000 45 000   1 348 000 1 090 000

1) Vertskommune SMIL og NMSK

2) Vertskommune tilskudd til tiltak i beiteområder

3) Vertskommune tilskudd til utvalgte kulturlandskap

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.