Beitestatistikk fra Oppland 2018

Tall og statistikk i denne oversikten er hentet fra Landbruksdirektoratets statistikker for produksjonstilskudd og fra organisert beitebruk.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.02.2019

1. Sauetall i Norge

 

 

Antall søyer per 1. mars 2018

Antall produsenter  per 1. mars 2018

Antall vinterfora sau per besetning

Antall søyer per 1.mai 2017

Antall produsenter per 1.mai 2017

1

Rogaland

197 000

2 520

78

195 000

2 560

2

Oppland

107 400

1 330

81

106 500

1 370

3

Hordaland

95 500

2 100

45

92 500

2 100

4

Nordland

86 800

960

90

86 000

970

5

Sogn og Fjordane

79 300

1 500

53

78 000

1 540

6

Trøndelag*

106 800

1 290

83

66 000

760

7

Møre og Romsdal

58 300

1 070

54

57 000

1 070

8

Hedmark

49 200

660

75

49 000

680

9

Troms

46 000

450

102

46 000

470

10

Buskerud

41 600

530

78

41 000

550

11

Nord-Trøndelag

 

 

 

39 000

530

12

Vest-Agder

23 600

490

48

23 000

500

13

Telemark

20 800

370

56

21 000

360

14

Aust-Agder

13 400

240

56

13 000

250

15

Akershus/Oslo

11 100

240

46

11 000

250

16

Finnmark

10 200

130

78

11 000

140

17

Østfold

6 900

190

36

7 000

180

18

Vestfold

5 800

140

41

6 000

140

 

Norge

959 700

14 210

68

948  000

14 200

*2017-tallet gjelder Sør-Trøndelag

2. Organisert beitebruk 2018

Beitelaga er svært viktige organisasjonsenheter for sauenæringa i Oppland. Oppslutningen om beitelaga er god, og vel 95 % av all sau som slippes på utmarksbeite tilhører et beitelag. Om lag 90 % av alle saueprodusenter i Oppland er medlem av et beitelag.

Organiserte beitelag mottar tilskott gjennom regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP). Statistikk fra beitelaga benyttes blant annet av NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi.

Region

Antall søyer og lam sleppt 2018

Antall søyer og lam sleppt 2017

Endring av saue-tall

Antall produsenter 2018

Antall produsenter

2017

Antall dyr sluppet per besetning 2018

Nord-Gudbrandsdal

65 240

65 417

0

280

290

233

Midt-Gudbrandsdal

54 239

57 688

-6 %

210

225

258

Lillehammer-regionen

37 408

37 917

0

165

165

227

Gjøvik/Land-regionen

48 241

44 422

+ 9 %

237

216

204

Hadeland

15 014

9 661

+ 80 %

60

46

250

Valdres

34 553

36 636

-6 %

176

179

196

Oppland

254 695

251 741

+1 %

1128

1121

226

Som det går fram av tabellen er det liten endring i sauetallet fra 2017 til 2018. Den store økningen av sau på Hadeland og Gjøvik/Land-regionen skyldes at i 2017 ble svært mange dyr fra Gran og Østre Toten holdt på hjemmebeite på grunn av ulv i beiteområdet hele sommeren.

Det er variasjon i besetningsstørrelsen mellom regionene. I Midt-Gudbrandsdalen er gjennomsnitts-flokken som sendes på utmarksbeite på 258 søyer og lam, mens i Valdres er gjennomsnittet 196 søyer og lam. Og gjennomsnitt for hele fylket er 226 søyer og lam.

Antall beitelag i Oppland er 90, og det er et lag mindre enn i 2017. Det skyldes at Hardbakken beitelag i Dovre er gått sammen med Einbuggdalen beitelag. 63 lag har både sau og storfe, 15 lag kun sau og 12 lag kun storfe. Mange av de store beitelaga har egne underavdelinger med egne beiteområder, og det er i alt 135 beiteområder med sau i Oppland.

imageoppmj.png

 

3. Kommuneoversikt – største og minste tap registrert gjennom OBB 2018

 

Kommuner med de største tap i 2018

Antall sau sluppet på utmarksbeite

Tapsprosent 2018

Antall sau tapt på utmarksbeite i 2018

Antall dyr tapt på utmarksbeite i 2017

Tapsprosent 2017

Nr. 2017

1

Lunner/Jevnaker

5 477

7,87 %

431

260

4,64 %

10

2

Skjåk

7 107

6,67 %

474

376

5,80 %

5

3

Nord-Fron

15 998

6,24 %

998

970

5,65 %

6

4

Lesja

19 163

6,23 %

1 194

964

4,97 %

7

5

Sel

7 429

5,98 %

444

476

6,86 %

4

6

Øyer

7 040

5,72 %

403

285

4,05 %

16

7

Gran

9 537

5,34 %

509

*316

7,80 %

1

8

Sør-Aurdal

3 078

5,10 %

157

209

6,06 %

4

9

Søndre Land

3 139

4,33 %

136

126

4,85 %

8

10

Sør-Fron

18 003

4,29 %

772

935

4,84 %

9

11

Nordre Land

15 628

4,27 %

667

635

4,17 %

14

12

Vestre Toten

2 644

4,12 %

109

104

4,43 %

11

13

Ringebu

20 238

4,01 %

821

884

4,17 %

13

14

Østre Toten

13 411

3,91 %

524

664

6,38 %

3

15

Gausdal

21 185

3,87 %

820

873

4,13 %

15

16

Nord-Aurdal

10 762

3,61 %

390

369

3,21 %

20

17

Gjøvik

13 419

3,46 %

464

438

3,52 %

17

18

Vang

7 710

3,36 %

270

260

3,22 %

19

19

Lillehammer

9 183

3,35 %

306

229

3,07 %

21

20

Dovre

8 865

3,19 %

283

437

4,37 %

12

21

Øystre Slidre

8 059

3,11 %

160

177

2,18 %

24

22

Etnedal

2 409

2,99 %

72

88

3,31 %

18

23

Vågå

14 827

2,92 %

443

383

2,56 %

23

24

Lom

7 849

2,80 %

220

152

1,98 %

25

25

Vestre Slidre

2 535

2,52 %

64

81

2,84 %

22

 

Oppland

254 695

4,38 %

11 122

10 771

4,28 %

 

*I 2017 slapp Gran kun 4 052 sau på utmarksbeite grunnet ulv i beiteområdet hele sommeren. Også i Østre Toten ble mange dyr holdt på innmarksbeite mye av sommeren.

Lunner/Jevnaker har årets største gjennomsnittlige tap med 7,87 %. Deretter følger Skjåk (6,67 %), Nord-Fron (6,24 %) og Lesja (6,23 %). De laveste tap har Vestre Slidre (2,52 %), Lom (2,80 %), Vågå (2,92 %) og (Etnedal 2,99 %).

Mange kommuner og beitelag har hatt reduserte og/eller lave tap i 2018. Tapene varierer også mye fra år til år. I 2016 hadde Dovre fylkets høyeste tapet med 5,83 %, i 2017 var tapet redusert til 4,37 % og i 2018 er tapet 3,19 %. 

Oppland har i alt 78 beitelag med sau, og disse beitelaga har i alt 135 beiteområder hvor det gjennom organisert beitebruk blir registrert antall dyr sluppet og sanket. Tall fra organisert beitebruk viser at i 2018 var det kun 6 beiteområder med tap over 8 %.

 

4. Store sauekommuner i Oppland

Kommuner etter antall sau og lam på utmarksbeite gjennom OBB, samt storfe registrert i OBB 2018:

 

Kommune

Antall sau og lam sluppet på utmarksbeite

(OBB)

Antall storfe sluppet på utmarksbeite (OBB)

Antall beitelag

Antall beite-områder

Antall beitelag med kun sau

Antall beitelag med sau og storfe

Antall beitelag med kun storfe

1

Gausdal

21 185

2 683

2

10

1

1

-

2

Ringebu

20 238

1 045

6

6

2

3

1

3

Lesja

19 163

2 120

8

8

1

7

-

4

Sør Fron

18 003

1 457

4

4

-

4

-

5

Nord-Fron

15 998

1 722

12

12

1

9

2

6

Nordre Land

15 628

881

4

9

-

4

-

7

Vågå

14 827

1 657

1

11

-

1

-

8

Gjøvik

13 419

1 637

1

4

-

1

-

9

Østre Toten

13 411

954

5

5

3

-

2

10

Nord-Aurdal

10 762

727

5

5

1

4

-

11

Gran

9 537

1 357

2

2

1

-

1

12

Lillehammer

9 183

1 235

2

2

-

2

-

13

Dovre

8 865

592

5

5

-

5

-

14

Øystre Slidre

8 059

756

3

3

-

3

-

15

Lom

7 849

1 069

3

12

-

2

1

16

Vang

7 710

391

4

4

1

3

-

17

Sel

7 429

445

2

8

-

2

-

18

Skjåk

7 107

1 373

4

8

-

2

2

19

Øyer

7 040

607

1

4

-

1

-

20

Lunner/Jevnaker

5 477

1 325

3

3

1

-

2

21

Søndre Land

3 139

224

4

5

1

3

-

22

Sør-Aurdal

3 078

662

3

3

-

3

-

23

Vestre Toten

2 644

96

2

2

1

-

1

24

Vestre Slidre

2 535

915

3

3

1

2

-

25

Etnedal

2 409

69

1

1

-

1

-

 

Oppland

254 695

26 286

90

139

15

63

12

Det er Gausdal, Ringebu og Lesja som er de største sauekommunene i Oppland med vel 21 000 sau til vel 19 000 sau. De minste sauekommunene er Vestre Toten, Vestre Slidre og Etnedal, alle med om lag 2 500 sau på utmarksbeite.

Tabellen viser også 26 286 storfe på utmarksbeite i Oppland registrert gjennom OBB. Landbruksdirektoratets antallsstatistikk for 2018 viser at 19 421 mjølkeku/ammeku fra 999 produsenter og 26 525 øvrig storfe fra 1 115 produsenter er på utmarksbeite. Det blir i alt 45 946 storfe. 57 % av storfeet i Oppland er med i beitelag. Det er betydelig mindre enn i sauenæringa hvor vel 95 % av sau på utmarksbeite er organisert i beitelag. Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder storfe og OBB.

 

5. Geitehold i Oppland

Oppland er landets fjerde største geitefylke med vel 11 % av mjølkegeitene i Norge. Tall fra Landbruksdirektoratets antallsstatistikk viser at det i Oppland 1. mars i 2018 var 35 mjølkegeit-produsenter med 3 892 mjølkegeiter. Antall produsenter er en mindre enn i 2017 og antall mjølkegeiter er økt med 242 (7 %).

Store geitekommuner i Oppland. Tall fra Landbruksdirektoratet 1. mars 2018 og 1. januar 2017.

Disse 7 kommunene har 80 % av alle mjølkegeitene i Oppland:

Kommune

Antall mjølke-geiter

2018

Antall mjølkegeit-produsenter

2018

Antall mjølkegeit per besetning 2018

Antall mjølke-geiter

2017

Antall mjølkegeit-produsenter

2017

Antall amme-geiter 2018

Antall ammegeit-produsenter

2018

Øystre Slidre

737

7

105

631

7

221

9

Nord-Fron

534

3

178

630

3

75

6

Ringebu

504

5

101

460

5

90

11

Vang

502

4

126

431

4

48

5

Vågå

388

3

129

316

3

20

1

Skjåk

310

4

78

233

4

50

5

Lom

229

2

115

202

2

75

3

Oppland

3 892

35

111

3 650

36

1163

84

 

 

Kontaktpersonar