Presentasjoner og oppsummering fra vellykket beiteseminar 28. oktober

Sau på beite
Sau på beite Foto: Sissel Røhnebæk.

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte sitt første digitale beiteseminar den 28. oktober. Godt over 100 tilhørere fra lokal landbruksforvaltning og beitenæringa i Innlandet deltok. Svært mange innledere peker på utfordringer framover med færre produsenter og økte besetninger. Samarbeid, intern kommunikasjon og informasjon utad er svært viktig for å skape færrest mulig konflikter når det er mange brukere på samme areal.

Publisert 05.11.2021

Tema var organisert beitebruk, arealkonflikter og beitebruksplaner og elektronisk overvåking.

Yngve Rekdal, «beitegranskar» fra NIBIO innledet med et kort tilbakeblikk på 50 år med organisert beitebruk. Som har hatt god tilslutning i hele landet, og i særdeleshet i Innlandet. Videre orienterte han om det store tilfanget av statistikk og arealinformasjon som er å finne på NIBIOs nettsider Kilden.

Beitelagsledere fra Nord-Østerdal, Toten og Midt-Gudbrandsdalen ga interessante innblikk i organisering av sine lag, løsninger på problemer og utfordringer framover.

Arealkonflikter ble belyst fra flere ståsteder. Marit Vorkinn fra Statsforvalteren tok utgangspunkt i villrein og summen av alle inngrep i utmark som reduserer villreinens leveområde, samt det store omfang av ulikt lovverk, nemnder, direktorat og departement. Seminaret oppfordrer til kommunale beitebruksplaner. Beitebruksplaner er ikke lovfestet planverk, men jo bedre politisk forankring, jo mer innflytelse har planene. Landbrukskontoret for Lillehammer-regionen orienterte om sine beitebruksplaner, rullering og bruk av planene.

Leverandører av utstyr for elektronisk overvåkingsutstyr presenterte sine produkter. Det er i beitenæringa stor interesse for utstyr til elektronisk overvåking og elektronisk gjerdehold. Pris er en utfordring.

Siste bolk var orientering fra Pål Kjorstad om flere tapsavklaringsprosjekter som er gjennomført i Innlandet, alle i tett samarbeid med Oppland radiobjøllelag.

Alle presentasjoner som vi har fått lov å publisere ligger på høyre side under "Dokumenter". Programmet ligger også der.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.