Landbruksbaserte næringer

Antall årsverk i tilleggsnæringer og antall bedrifter innen landbruksbasert reiseliv, lokalmat og Inn på tunet i Innlandet

Antall årsverk i tilleggsnæringer ifølge rapportene Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark og Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland (2016):

 

Turisme

Videreforedling

Tjenesteyting

Ved/juletre/-pyntegrønt

SUM

Hedmark

  72,9

23,4

18

22,4

136,7

Oppland

118,4

22,7

24,9

34

200

Innlandet

191,3

46,1

42,9

56,4

336,7

 

Landbruksbasert reiseliv/Gardsturisme

På organisasjonen Hanen sin nettside er det listet opp 29 besøksgarder i Innlandet (2020). De fordeler seg slik på regionene i Innlandet:

Region

Antall besøksgarder

Nord-Gudbrandsdal

10

Midt-Gudbrandsdal

2

Lillehammerregionen

2

Gjøvikregionen

1

Hadeland

2

Valdres

1

Nord-Østerdal

5

Sør-Østerdal

2

Hedmarken

3

Glåmdalen

1

 

Lokalmat

 Oversikt over 66 lokale bedrifter i Innlandet iflg. nettsiden lokalmat.no(2020):

Region

Antall lokalmatbedrifter

Nord-Gudbrandsdal

10

Midt-Gudbrandsdal

3

Lillehammerregionen

2

Gjøvikregionen

10

Hadeland

3

Valdres

13

Nord-Østerdal

7

Sør-Østerdal

8

Hedmarken

6

Glåmdalen

4

Matnettverk i Innlandet:

Mat fra Toten SA

Gudbrandsdalmat SA

Mat fra Valdres

Smak av Innlandet, SA

 

Rekoringer (juli 2020):

               Kongsvinger

               Finnskogen

               Hamar

               Hadeland

               Gjøvik

               Lillehammer

               Dokka

               Dombås

               Hafjell/Øyer

 

Inn på tunet (juli 2020)

Det er for tiden 54 godkjente Inn på tunet-tilbydere i Innlandet iflg. organisasjonen Matmerk.

Region

Antall Inn på tunet-gårder

Nord-Gudbrandsdal

6

Midt-Gudbrandsdal

2

Lillehammerregionen

4

Gjøvikregionen

6

Hadeland

3

Valdres

3

Nord-Østerdal

6

Sør-Østerdal

2

Hedmarken

14

Glåmdalen

8

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.