Kommunebilder 2021

På denne siden legger Statsforvalteren i Innlandet fram sine kommunebilder, ett dokument for hver kommune i Innlandet. Klikk i kartet nederst på siden for den enkelte kommune.

Publisert 19.11.2021, Sist endra 19.11.2021

*Dersom dere har vært inne på kommunebildene fra tidligere år, kan det hende det er nødvendig å trykke F5 (kanskje til og med ctrl+F5) på siden for at den skal oppdateres i din nettleser.

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig, og skal ligge til grunn for en konstruktiv dialog med kommunene. Bildene tar utgangspunkt i ROS-analyser fra hvert område Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog.

Formålet med kommunebildene er å ha et grunnlag for å diskutere kommunenes status, utfordringer og muligheter på sentrale områder for kommunene. Statsforvalteren legger kommunebildene til grunn for sitt kommuneretta arbeid, og er en av flere faktorer når vi planlegger for eksempel tilsynsaktivitet og vurderer skjønnsmiddelsøknader.

Kommunebildene var på høring i perioden 12.oktober til 1.november. Vi ba om tilbakemeldinger dersom kommunene fant faktafeil eller vurderte situasjonen som annerledes enn slik Statsforvalteren hadde beskrevet den. Omtrent halvparten av kommunene ga tilbakemeldinger, og flere av våre vurderinger har derfor blitt justert i de endelige kommunebildene. Flere av kommunene valgte også å sende oss sine vurderinger og utfyllende informasjon. Disse har vi tatt til orientering.

Statsforvalteren har åpen dør og lav terskel og tar gjerne imot invitasjoner til regionmøter, formannskap eller kommunestyrer for å snakke om kommunebildene.

Fagfolkene hos Statsforvalteren i Innlandet vurderer om lag 50 indikatorer for hver av de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert.

Du kan finne kommunebildet for en enkelt kommune ved å klikke på kommunen på kartet nedenfor. Der finner du også mye tilgjengelig statistikk. Klikk på din kommune. I dialogboksen som kommer opp, ligger et menyvalg som heter Kommunebilde der du kan klikke på "Mer informasjon".

Innlandskart

Klikk på en kommune og finn kommunefakta - eller åpne kartet i et eget vindu.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.