Inspirasjonskorpset har startet sine kommunebesøk

Sel kommune var "førstemann ut" i høstens kommuneturné der Inspirasjonskorpset skal inspirere kommuneansatte som arbeider med sårbare grupper i kommunene.

Publisert 20.10.2020

Sel kommune fikk tidlig i koronapandemien kjenne på utfordringer som følger med ett utbrudd. De var også den første kommunen som tok kontakt med Inspirasjonskorpset for å få besøk.

Inspirasjonskorpset har blitt svært godt mottatt hos kommunene, og pasienter/beboere i målgruppen etter lanseringen som var på Follebutunet i Gausdal 11. juni 2020. Nå har vi startet på en kommuneturne for å inspirere kommuneansatte i deres arbeid med tjenestetilbudet til denne gruppen.

En inspirerende dag i Sel

Fredag 16. oktober fikk de ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i Sel kommune inspirasjon til ulike tiltak for å bedre livskvaliteten til sårbare grupper. De fikk også i «hjemmelekse» å komme frem til tiltak som de skal jobbe med for å glede beboere og pasienter fremover.

Her får du et lite innblikk i en "inspirasjonsdag":

 

Assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen innledet dagen og Turid Windjusveen Olsen og Gro Opsahl Fallingen ledet programmet der Erling Jevne, Torbjørn Løkken, Irene Hansen og Charlotte Mohn Gaustad gjorde sitt for å inspirere kommuneansatte på livsviktige områder for de over 65 år. Irene snakket om viktigheten av relasjoner og kultur for livskvaliteten, mens Erling og Torbjørn pratet om viktigheten av fysisk aktivitet.

– Fysisk aktivitet er et av våre grunnleggende behov. Vi trenger å bevege oss, sa Torbjørn og la til at fem til ti minutter om dagen er nok for å få bevegd leddene og brukt musklene.

Charlotte Mohn Gaustad var med via videohilsen og snakket om matglede.

Dagen ble avsluttet med en konsert for beboere på Sel sjukeheim med Erik Lukashaugen. Dette ble en rørende stund og en fin kulturopplevelse.

Engasjerte ansatte med mange planer

De ansatte i Sel ønsker å jobbe videre med å kartlegge hva som er viktig for hver enkelt pasient/beboer, å fange opp dem som står utenfor og prøve å få i gang en transportordning.

De ansatte ønsker også å jobbe med å få i gang igjen de faste aktivitetene som for eksempel lesegrupper, involvere beboere og pasienter mer i matlaging og andre små aktiviteter i hverdagen, samt å ha tettere kontakt med pårørende.

Vi ser vi fram til å følge kommunen videre i arbeidet med å sette fokus på trivsel og livsglede hos de eldre og vi vil komme tilbake på et nytt besøk på nyåret.