Nettverk velferdslab Innlandet

Foto: Asker kommune / Asker kommune.

Velferdslab Innlandet er et supplement til de tjenestene kommunen allerede har, og er innrettet på innbyggere med komplekse utfordringer som må løses over tid.

Målsettingen for nettverket er at flere kommuner selv prøver ut denne arbeidsmetoden og blir uavhengig av veiledning fra Asker kommune og også begrepet Velferdslab.

De deltakende kommunene er: Ringsaker, Åsnes , Elverum, Trysil, Vestre Toten, Stange, Nordre Land, Kongsvinger, Hamar. Lagspill for barnets
beste (prosjekt i Sør Østerdalen ved Åmot kommune).

Velferdslab er en «metodemal» for å sette i gang med velferdsprosjekter i kommuner. Det er en modell som stimulerer til tverrfaglig samhandling, og krever en kontinuerlig opplæringsprosess av flere ansatte i kommunen samtidig, og ikke minst det å få til forankring både i ledelse og ut i tjenesteområdene.

Gjennom nettverket skal regionale aktører i Bolig for velferd Innlandet sammen med deltakerkommunene, etablere en økt oppmerksomhet på velferdsarbeidet, verdigrunnlag, samhandlingsstrategier og det tverrfaglige samarbeidet, samt det å se ulike satsinger i sammenheng.

Særlig viktig er samhandlingen mellom oppvekst, barnevern og økonomi, og at kommunene blir bedre på å legge til rette for et godt samarbeid mellom Nav, kommunens andre tjenesteområder samt frivillige, skole og andre relevante aktører utenfor kommunen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.